Now showing items 1-20 of 22

 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Špidlová, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části Květné zahrady (památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a pro návštěvníky ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Špondrová, Hana
  Návrh ctí historické souvislosti Květné zahrady. Navazuje na přímou geometrii formální zahrady, využívá jejich os a principů. Nově navržené budovy jsou řešeny tak, aby do zahrady zapadaly a nepotlačovaly objekty stávající. ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Škrobová, Markéta
  Zákaznické centrum
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Vokáčová, Pavlína
  Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži, kde se počítá s vybudováním návštěvnického a edukačního centra. V návaznosti na program Národního centra zahradní kultury v Kroměříži vybudování adekvátních prostor v souladu ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Bužek, Jiří
  Revitalizace části předpolí Květné zahrady v Kroměříži Návrh se zabývá úpravou historického předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Obsahuje návrh nového zázemí a informačního centra pro návštěvníky, rekonstrukci vstupního ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Richter, Jiří
  Historie , Urbanismus Jednou z největších hodnot Květné zahrady je to, že se dochovala téměř v původním stavu. Všechny pozemky, které revitalizujeme, jsou součásti původní zahrady. Bohužel jsou neudržované, ale zahradní ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Hlavová, Michala
  Z Čestného dvora na úroveň kolonády, kde byl původní vstup.Liniový objekt podél zdi. Tři objekty=tři funkce. Výstavní prostor, knihovna se studovnou, novy tropický skleník.Holandská a Pomerančová zahrada rozdělená podle ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Stanjurová Mateiciucová, Zuzana
  Jádrem předpolí je původní objekt, propojující severní a jižní předpolí. Cilem návrhu je přebudovat objekt na návštěvnické a edukační centrum, těžiště pěstitelství přesunout do jižního předpolí a celému prostoru předpolí ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Doležel, Martin
  ZAHRADA V KRIZI Problém první. Přesunutí vstupu z osy rotundy v 19. století, ze severu, do prostoru původního hospodářského dvora sevřeného skleníky. Cenou za tento krok bylo setření konceptu libosadu jako duchovní cesty, ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Deržmíšek, Pavel
  - vyzdvihuji sjednocení prostorů předpolí - poskytuji zcela jiné prostorové prožitky - vytvářím místa tak silná, jako zhrada sama
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Páralová, Barbora
  Úkolem mé práce bylo navržení nového využití části Květné zahrady v Kroměříži, stávajícího vstupního objektu, jejich funkční využití, architektonický výraz i urbanistické řešení. Můj návrh je jednoduchým řešením daných ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Hrivňáková, Klára
  Koncept spočívá ve vytvoření variability prostorů a jejich objevování, ve vytvoření příjemného prostoru pro relaxaci
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kratochvíl, Ivo
  Závěrem zkoumání možného přístupu k historickým souvislostem jsou dva zásadní motivy, jejichž úkolem je návštěvníku zprostředkovat hlavní exponát-Libosad. První z nich je tichou vodou, dvě nádrže vtahující do předpolí ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kocourek, Tomáš
  Základním konceptem revitalizace předpolí zahrady v Kroměříži jsou osy inspirované současnou zahradou. Ty určují pozice, orientace a tvar jednotlivých domů a objektů v návrhu.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Urbánková, Eva
  Návrh přistupuje k samotné zahradě s potřebnou pokorou a úctou, ctí historická hlediska a znovu se snaží obnovit potlačený princip zahrady – osovou symetrii. Podstatou návrhu je návštěvníka přivést do předpolí, kde se může ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Ondruszová, Veronika
  Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a služeb pro návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži (od 1998 památka UNESCO). Koncept návrhu je založen na částečném respektování historické stopy staveb v Holandské a Pomerančové ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Jursa, Adam
  Cílem projektu bylo nalézt řešení revitalizace zanedbaného prostoru předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Jeho provozní a formální stránku a do značné míry i funkční náplň prostoru. Květná zahrada byla vybudována v 17. ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Chylíková, Marcela
  Nový objekt vyrůstá jako parazitní struktura ze stávající zástavby. Reaguje na výraznou geometrii Libosadu, nanoarchitektura jako způsob chápání prostoru, struktura - funkce, forma. Centrální objekt v prostorách čestného ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Janková, Kateřina
  Zvýraznění vstupů řešeného území a vstupů do nových objektů slouží pro lepší orientaci, použití asymetrické symetrie, rastru a základních geometrických tvarů navazuje a zároveň se odlišuje od stávající zahrady.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Balcárková, Alena
  Návrh řeší revitalizaci zahrady Holandské a Pomerančové. Byl zde navržen objekt infocentra, které nabízí možnost získání informací o památce. Součástí nového objektu je výstavní prostor, prostor k prodeji zahradnických ...