Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Pospíšilová, Markéta
    Můj návrh revitalizace předpolí Kvetné zahrady nechává organicky prorůstat zelené stěny z hlavní části zahrady. Vznikají tak nové „zelené místnosti“ s různou funkční, symbolickou a myšlenkovou náplní.