Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Rutrlová, Jana
    Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži zahrnuje urbanistické zpracování bývalé holandské a pomerančové zahrady, architektonický návrh budovy návštěvnického centra a rekonstrukci stávajícího vstupního objektu a ...