Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Sedlák, Miroslav Gabriel
    Historický rozvoj města znamenal pro život Květné zahrady zásadní zvrat. Došlo k přemístění vstupu z arkády v horní části zahrady na stranu boční přes čestný dvůr. A tak dnes návštěvník odchází bez prožitku potenciálu Genia ...