Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Soukalová, Petra
    Práce se zabývá návrhem řešení předpolí Květné zahrady v Kroměříži, která je součástí dědictví UNESCO. V minulosti měla tato část funkci okrasnou a hospodářskou. Dnes je ve špatném stavu a nevyužita. Obsahem práce je ...