Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Kratochvíl, Ivo
    Závěrem zkoumání možného přístupu k historickým souvislostem jsou dva zásadní motivy, jejichž úkolem je návštěvníku zprostředkovat hlavní exponát-Libosad. První z nich je tichou vodou, dvě nádrže vtahující do předpolí ...