Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Krůpa, Miloslav
    Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá revitalizací předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Cílem je optimálně využít řešené území a v něm nově vzniklé návštěvnické části a s ní související objekty (návštěvnické ...