Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Vokáčová, Pavlína
    Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži, kde se počítá s vybudováním návštěvnického a edukačního centra. V návaznosti na program Národního centra zahradní kultury v Kroměříži vybudování adekvátních prostor v souladu ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Vaculovičová, Vanda
    Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby částí zahrady nazývané Holandská a  Pomerančová, bezprostředně přiléhající k formální části barokní Květné zahrady v Kroměříži (památka ...