Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Matějka, Miroslav
    Samotný návrh předpolí zahrady vychází ze souměrnosti a systému os původní zahrady, které jsou do něj přepsány. Osy nejsou navrženy bezmyšlenkovitě, ale vždy propojují důležité body. Nejvýraznější osou je spojnice voliéry ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Holý, Martin
    Návrh respektuje původní koncept zahrady vytvořit území uzavřené před okolím. V holandské zahradě navrhuji jeden objekt obsahující galerii, kavárnu, bookshop a edukační centrum. Půdorys objektu vychází z os květné zahrady. ...