Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Holý, Martin
    Návrh respektuje původní koncept zahrady vytvořit území uzavřené před okolím. V holandské zahradě navrhuji jeden objekt obsahující galerii, kavárnu, bookshop a edukační centrum. Půdorys objektu vychází z os květné zahrady. ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Koželouhová, Anna
    Předmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. První úvahy při řešení tohoto projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. ...