Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Kameník, Petr
    Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži. Řešení nového vstupu do areálu, informačního centra, kavárny a knihovny v nové budově, objekt galerie a řešení prostoru zahradnictví (návrh skleníku a zázemí s kanceláří). Ve ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Buryška, Pavel
    Památkový význam zahrady, uplatňování kompozičních záměrů a funkční principy se stávají východiskem návrhu. Tomu odpovídá kompletní vyčištění prostoru v jižním cípu předpolí, opětovné rozparcelování do tří částí s voliérou ...