Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Páralová, Barbora
    Úkolem mé práce bylo navržení nového využití části Květné zahrady v Kroměříži, stávajícího vstupního objektu, jejich funkční využití, architektonický výraz i urbanistické řešení. Můj návrh je jednoduchým řešením daných ...