Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Vaculovičová, Vanda
    Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby částí zahrady nazývané Holandská a  Pomerančová, bezprostředně přiléhající k formální části barokní Květné zahrady v Kroměříži (památka ...