Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Bařinová, Martina
    Při důkladnější analýze proporcí a geometrie návrhu i následné úpravy zahrady jsem nalezla několikanásobné užití principu zlatého řezu. I když jsou návrhy od sebe časově vzdáleny několik staletí užívají stejný princip. ...