Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Odstrčilík, Viktor
    K celému komplexu jsem přistupoval se snahou o co nejjednoduší řešení, které by co nejméně zasahovalo do konceptu zahrady budovami a o to více se snažilo prostor vyřešit jako čistý, moderní a jednoduchý park který bude ...