Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Chylíková, Marcela
    Nový objekt vyrůstá jako parazitní struktura ze stávající zástavby. Reaguje na výraznou geometrii Libosadu, nanoarchitektura jako způsob chápání prostoru, struktura - funkce, forma. Centrální objekt v prostorách čestného ...