Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Urbánková, Eva
    Návrh přistupuje k samotné zahradě s potřebnou pokorou a úctou, ctí historická hlediska a znovu se snaží obnovit potlačený princip zahrady – osovou symetrii. Podstatou návrhu je návštěvníka přivést do předpolí, kde se může ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Balabánová, Jitka
    Pochopit principy minulosti a v jejich osnově návázat novým způsobem. Nesměřovat k opakování a napodobování, ale naopak podtrhnout rozdíl starého s novým. Nezastiňovt, ale pouze doplnit. Podpořit a spolupůsobit. Tyto ...