Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Havlík, Darina
    Revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži Koncepce návrhu vychází z existujících původních kompozičních os historické části zahrady. Nově navržené objekty doplňují současný kompoziční systém svým symetrickým ...