Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Janková, Kateřina
    Zvýraznění vstupů řešeného území a vstupů do nových objektů slouží pro lepší orientaci, použití asymetrické symetrie, rastru a základních geometrických tvarů navazuje a zároveň se odlišuje od stávající zahrady.