Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Kudlička, Jan
    Projekt zpracovává předpolí Květné zahrady v Kroměříži.Vše je řešeno tak,aby plynule navazovalo na stávající zahrady.Je pojat moderní formou,která se drží původního konceptu ale obohacuje jej o dynamickou formu.Hlavní ...