Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Jursa, Adam
    Cílem projektu bylo nalézt řešení revitalizace zanedbaného prostoru předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Jeho provozní a formální stránku a do značné míry i funkční náplň prostoru. Květná zahrada byla vybudována v 17. ...