Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Sychrová, Eva
    Revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Bakalářská práce, Fakulta architektury VUT BRNO, 2009 Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí Květné zahrady v Kroměříži ...