Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Ferenc, Jonáš
    Zadáním bakalářské práce je revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži především pak předpolí, kde má být vytvořeno důstojné návštěvní centrum, které by poskytlo dostatečný servis pro celou zahradu. Základním principem ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Ferenc, Kryštof
    Bakalářská práce se zabývá revitalizací části Květné zahrady v Kroměříži. Řešení klade důraz především na funkční rozdělení a hierarchii zahrady vycházející z historických a prostorových vazeb zahrady. Projekt zkoumá změnu ...