Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Korábová, Nikola
    Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí (nebo přeložit místo toho - části) Květné zahrady v Kroměříži včetně stávajících staveb a návrhu projektu návštěvnického centra.