Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Buryška, Pavel
    Památkový význam zahrady, uplatňování kompozičních záměrů a funkční principy se stávají východiskem návrhu. Tomu odpovídá kompletní vyčištění prostoru v jižním cípu předpolí, opětovné rozparcelování do tří částí s voliérou ...