Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Holý, Martin
    Návrh respektuje původní koncept zahrady vytvořit území uzavřené před okolím. V holandské zahradě navrhuji jeden objekt obsahující galerii, kavárnu, bookshop a edukační centrum. Půdorys objektu vychází z os květné zahrady. ...