Now showing items 1-20 of 78

 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kuběnová, Veronika
  Cílem návrhu je vytvoření nového návštěvnického centra pro areál Květné zahrady v Kroměříži. Novostavba je situována do v současnosti nevyužívaného prostoru Holandské a Pomerančové zahrady. Celkový koncept řešení reaguje ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Bužek, Jiří
  Revitalizace části předpolí Květné zahrady v Kroměříži Návrh se zabývá úpravou historického předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Obsahuje návrh nového zázemí a informačního centra pro návštěvníky, rekonstrukci vstupního ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Bílý, Petr
  Květná zahrada je památkou UNESCO. Každý, kdo sem přijede, jde navštívit její formální část, pro kterou tento status získala. Mým záměrem nebylo vytvořit kompozici, či objekty, které by na sebe strhávali přílišnou pozornost. ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Jemelka, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části květné zahrady (památka na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí pro návštěvníky ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Urbánková, Eva
  Návrh přistupuje k samotné zahradě s potřebnou pokorou a úctou, ctí historická hlediska a znovu se snaží obnovit potlačený princip zahrady – osovou symetrii. Podstatou návrhu je návštěvníka přivést do předpolí, kde se může ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kovács, Július
  Kvetná záhrada v Kroměříži patrí spolu s arcibiskupským zámkom a podzámockou záhradou k významným pamiatkam UNESCO. Preto sú zámok a záhrady najhodnotnejšími areálmi hlavnej turistickej trasy mesta. Problém Kvetnej záhrady ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Štrba, Matej
  Návrh projektu informačního centra rozďěluje program expozice na víc různých celků, návštěvník mezi nimi prochází a objevuje postupně danou tematiku, objekt dodržuje původní dělení zahradz na dva intimnějši celky
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kynčlová, Ivana
  Základní myšlenkou návrhu je rozdělení dlouhého podélného prostoru Pomerančové a Holandské zahrady budovou návštěvnického centra. Vytvoří se tím tak nádvoří, které přímo navazuje na druhý vstup do zahrady. Hlavní vstup do ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Bartošová, Klára
  Květná zahrada byla navržena v duchu renesanční představy světa ( vztahu kosmu, přírody a člověka) jako pomyslné divadlo odehrávající se v kulisách stěn a objektů. Původní kompozice byla orientována na vstup do areálu ze ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kameník, Petr
  Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži. Řešení nového vstupu do areálu, informačního centra, kavárny a knihovny v nové budově, objekt galerie a řešení prostoru zahradnictví (návrh skleníku a zázemí s kanceláří). Ve ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Stanjurová Mateiciucová, Zuzana
  Jádrem předpolí je původní objekt, propojující severní a jižní předpolí. Cilem návrhu je přebudovat objekt na návštěvnické a edukační centrum, těžiště pěstitelství přesunout do jižního předpolí a celému prostoru předpolí ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Doležel, Martin
  ZAHRADA V KRIZI Problém první. Přesunutí vstupu z osy rotundy v 19. století, ze severu, do prostoru původního hospodářského dvora sevřeného skleníky. Cenou za tento krok bylo setření konceptu libosadu jako duchovní cesty, ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Pospíšilová, Markéta
  Můj návrh revitalizace předpolí Kvetné zahrady nechává organicky prorůstat zelené stěny z hlavní části zahrady. Vznikají tak nové „zelené místnosti“ s různou funkční, symbolickou a myšlenkovou náplní.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Vojtěšek, Jiří
  Revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Bakalářská práce - Brno Fakulta architektury Vysoké učení technického, 2009. V bakalářské práci se zabývám urbanismem, úpravou a funkčním využitím tří přilehlých části ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Čermáková, Markéta
  Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Nováková, Jana
  PŘEDMĚTEM MÉHO NÁVRHU JE REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY, NÁVRH NOVÝCH BUDOV KAVÁRNY, VÝSTAVNÍ GALERIE A MULTIFUNKČNÍ KOLONÁDY, ZÁROVEŇ IDEOVÉ ŘEŠENÍ JIŽNÍ ČÁSTI PŘEDPOLÍ.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Sýkora, Vlastimil
  Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby této již "zaniklé" a nevyužité části zahrady a vyřešit zde potřebné zázemí a a služby pro návštěvníky Květné zahrady. Přestože se řešené území nachází ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Jaroš, Pavel
  Moje bakalářská práce řeší architektonickou a urbanistickou revitalizaci části zahrady nazývané Holandská a Pomerančová, která je součástí Květné zahrady v Kroměříži (památka je zapsána na Seznamu světového kulturního ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Plávka, Ján
  Architektonický návrh sa snaží rešpektovať stávajúce objekty záhrady ako významné pamiatkovo chránené objekty. Vstup do novonavrhovanej časti holandskej záhrady je koncipovaný z pôvodného vstupného objektu do arkády, ktorá ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Vokáčová, Pavlína
  Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži, kde se počítá s vybudováním návštěvnického a edukačního centra. V návaznosti na program Národního centra zahradní kultury v Kroměříži vybudování adekvátních prostor v souladu ...