Show simple item record

Determination of tensides in waste and waste waters

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorSigetová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:59:31Z
dc.date.available2019-04-04T02:59:31Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSIGETOVÁ, M. Stanovení tenzidů v odpadech a odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other61192cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21034
dc.description.abstractTenzidy patria medzi povrchovo aktívne látky so schopnosťou znižovať povrchové napätie, čo sa využíva hlavne v pracích a čistiacich prostriedkoch. Diplomová práca je zameraná na stanovenie tenzidov v odpadoch a odpadných vodách. V teoretickej časti sú opísané základné vlastnosti tenzidov, ich rozdelenie, platná legislatíva v EU a v SR v oblasti nakladania s týmito látkami a rôzne analytické metódy stanovovania týchto látok. Záver práce tvorí zhodnotenie výsledkov merania koncentrácie aniónových tenzidov, ktoré boli stanovované vo vzorkách odpadnej vody a v kaloch.cs
dc.description.abstractSurfactants belong to the surface active agents with the ability to reduce surface tension, which is used mainly in detergents and cleaners. The diploma thesis is focused on the determination of surfactants in waste and waste waters. The theoretical part describes the basic properties of surfactants, their distribution, valid legislation in the EU and SR in the field of working with these materials and a variety of analytical methods for the determination of these substances. The conclusion of the thesis is to evaluate the results of measuring the concentration of anionic surfactants, which were determined in samples of waste water and sludge.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTenzidycs
dc.subjectmetódy stanoveniacs
dc.subjectstanovenie tenzidov metylénovou modroucs
dc.subjectSurfactantsen
dc.subjectmethods of determinationen
dc.subjectdetermination of anionic surfactants by the measurement of the methylene blueen
dc.titleStanovení tenzidů v odpadech a odpadních vodáchcs
dc.title.alternativeDetermination of tensides in waste and waste watersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-06cs
dcterms.modified2013-06-07-07:54:09cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61192en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:13:33en
sync.item.modts2020.03.31 02:57:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRepková, Martinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record