Show simple item record

Rheology of Inorganic Materials in Technology

dc.contributor.advisorHavlica, Jaromíren
dc.contributor.authorWirthová, Michaelaen
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:47Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:47Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationWIRTHOVÁ, M. Reologie v technologii anorganických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other61188cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21035
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá studiem reologického chování materiálů na bázi cementu. Úvodní část obsahuje teoretické poznatky týkající se reologie a zkoumaných materiálů (cement, samozhutnitelný beton, superplastifikátory). Poté následuje detailní popis reologických vlastností čerstvých cementových materiálů. Kromě toho je dále uvedena hydratace cementu, kalorimetrie, Vicatův test, rentgenová difrakční analýza a elektronová mikroskopie. Experimentální část práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základní charakterizací, reologickým měřením a studiem statické meze toku směsí samozhutnitelných betonů a jejich matric. Druhá část se týká cementových past, které byly podrobeny testování pomocí reometru, Vicatova přístroje, isoperibolického a modulárního kalorimetru, rentgenového difraktometru a elektronového mikroskopu.en
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with the study of the rheological behavior of the cement based systems. The introductory part includes theoretical knowledge about rheology and materials of interest (cement, self-compacting concrete, superplasticizers). A detailed description of the rheological behavior of the fresh cement based materials follows. In addition the hydration of the cement, calorimetry, Vicat test, X-ray powder diffractometry and scanning electron microscope are described. The experimental part is divided into two parts. First part is concerning the self-compacting concrete and their matrixes and includes basic characterization, rheological measurements and investigation of the static yield stress. Second part is regarding the cement pastes, which were tested via several methods with using the parallel plate rheometer, Vicat apparatus, isoperibolic and modular calorimeter, X-ray diffractometer and scanning electron microscope.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectreologieen
dc.subjectcementen
dc.subjectsamozhutnitelný betonen
dc.subjecttixotropieen
dc.subjecttoková křivkaen
dc.subjectVicatův testen
dc.subjectrheologycs
dc.subjectcementcs
dc.subjectself-compacting concretecs
dc.subjectthixotropycs
dc.subjectflow curvecs
dc.subjectVicat testcs
dc.titleReologie v technologii anorganických materiálůen
dc.title.alternativeRheology of Inorganic Materials in Technologycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-02-21cs
dcterms.modified2013-04-12-16:00:04cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid61188en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:54:57en
sync.item.modts2019.05.18 07:16:19en
dc.contributor.refereeŽivica,, Vladimíren
dc.contributor.refereePalou, Martinen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record