Show simple item record

Usage of Discrete Event Simulation Tools for Production Process Optimization

dc.contributor.advisorŠunka, Josefcs
dc.contributor.authorŠiroká, Zuzanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:16:23Z
dc.date.available2018-10-21T16:16:23Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠIROKÁ, Z. Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other32376cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21053
dc.description.abstractDiplomová práce řeší použití diskrétní simulace pomocí simulačního softwaru Witness jako nástroje pro podporu a rozhodování výrobního procesu ve firmě ECKELMANN s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou modelování a simulace podnikových procesů. Vytvoření modelu reálného výrobního procesu a jeho následná optimalizace nám pomůže zmapovat procesy, které ve firmě probíhají a umožní tak odhalení silných a slabých stránek.cs
dc.description.abstractDiploma thesis describes using discrete simulation using with help Witness simulation software as a tool to support decision-making process and the company ECKELMANN l.l.c. This work briefly introduces business processes modeling and simulation problems. Creating a model of real production process and its subsequent optimization will help us map out the processes that take place in the company, enabling discovery of strengths and weaknesses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSimulacecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectprocescs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectWitnesscs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectSimulationen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectprocessen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectWitnessen
dc.subjectinformation Systémen
dc.subjectprocess managementen
dc.titleOptimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulacecs
dc.title.alternativeUsage of Discrete Event Simulation Tools for Production Process Optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-10cs
dcterms.modified2010-07-15-11:45:10cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32376en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:59:23en
sync.item.modts2019.05.18 01:50:45en
dc.contributor.refereeMasař, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record