Show simple item record

Mathematical methods of optimal control theory and their applications

dc.contributor.advisorČermák, Janen
dc.contributor.authorFelixová, Lucieen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:23:59Z
dc.date.available2018-10-21T20:23:59Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationFELIXOVÁ, L. Matematické metody teorie optimálního řízení a jejich užití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other33980cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21073
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou spojitého optimálního řízení, což je jedna z nejvýznamnějších aplikací teorie diferenciálních rovnic. Cílem této práce bylo jak nastudování matematické teorie optimálního řízení, tak především ukázat užití Pontrjaginova principu maxima a Bellmanova principu optimality při řešení vybraných úloh optimálního řízení. Důraz byl kladen především na problematiku časově a energeticky optimálního řízení elektrického vlaku, při zahrnutí kvadratické odporové funkce.en
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the continuous optimal control problem, which is one of the most important applications of the dierential equations theory. The aim of this work was to study the mathematical theory of the optimal control and the signicant part was to show how Pontryagin's maximum principle and Bellman's principle of optimality can be used in the particular optimal control problems. The emphasis was mainly put on the time and energy ecient electrically powered train control problem, where the quadratic resistant function has been involved.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPontrjaginův princip maximaen
dc.subjectBellmanův princip optimalityen
dc.subjectoptimální řízeníen
dc.subjectPontryagin's maximum principlecs
dc.subjectBellman's principle of optimalitycs
dc.subjectoptimal controlcs
dc.titleMatematické metody teorie optimálního řízení a jejich užitíen
dc.title.alternativeMathematical methods of optimal control theory and their applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2011-06-24-13:05:20cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33980en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:39:52en
sync.item.modts2020.03.30 13:31:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTomášek, Petren
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. (člen) Prof. Bruno Rubino (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record