Now showing items 75-94 of 102

 • Pivovar ve městě, město v pivovaru 

  Štěpánek, Martin
  Areál znojemského pivovaru, přestože se nachází na velmi atraktivním místě historického centra, patří k nejrozsáhlejším nevyužívaným plochám ve městě. Oživení tohoto území je velkým úkolem, se kterým se bude Znojmo v ...
 • Proměna brownfieldu DOV v Ostravě ve sportovní a relaxační aktivity 

  Plucnarová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá novým využitím opuštěného brownfieldu navazující na národní kulturní památku Dolní oblasti Vítkovic. Nová funkce zahrnuje sportovně relaxačního centrum s wellness programem, ubytování v hotelu a ...
 • Radnice v Přerově 

  Sedláček, Jan
  Jak pojmout v demokratické společnosti svrchovanou budovu, hlavu města - radnici?
 • Revitalizace areálu BVV 

  Severa, Zdeněk
  Urbanisticko-architektonická studie revitalizace BVV a jeho okolí, zpracovaná v předložené diplomové práci, si klade za cíl nalézt nové prostorové a funkční řešení areálu a jeho užší zapojení do stávající městské struktury. ...
 • Revitalizace Automotodromu Brno - Masarykova okruhu 

  Jaroš, Pavel
  Práce obsahuje urbanistickou a architektonickou studii. „Revitalizace Automotodromu Brno - Masarykova okruhu“. Analýza dané oblasti, formulování myšlenek vedoucí k finálnímu konceptu, formování výrazu celé oblasti od celku ...
 • Revitalizace Červeného Kláštora a klášterního muzea 

  Kvitkovský, Martin
  Architektonické riešenie zohľadňuje existujúci tvar objektov a funkčné využitie jednotlivých objektov. V prevažnej miere sa zameriava na dotvorenie interiérov múzea a obovenie jestvujúcih expozícií. Použitie architektonických ...
 • Revitalizace objektu Senovážné nám. 17, Praha 1 

  Kučera, Jiří
  zivot u bran mesta
 • Revitalizace veřejných prostorů hlavního nádraží v Brně a podchodu pod ním 

  Richter, Jiří
  Současný stav Díky tomu, že se čeká na odsun nádraží, je železnice v žalostném stavu. Technicky a kapacitně (jsme schopni odbavit 30tis. cestujících/hodinu, v době veletrhu je potřeba 50tis.cestujících/ hodinu). Při její ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Deržmíšek, Pavel
  ŽABOVŘESKO KOMÍNSKÝ PARK PRAVDA MÍSTA: údolní niva spoutaná regulací říčního koryta a novodobou silnici odřezávající celé území od okolí zpřetrhaná síť historických cest a vznik nových bez hlubších souvislostí povodně jako ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Bužek, Jiří
  Práce se zabývá urbanistickým řešením území Komínských louk a návrhem fotbalové akademie. . V návrhu je vytvořena osa, která spojuje dva hlavní vstupy do území a dělí území na dvě části. První část u řeky je část pro ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Bílý, Petr
  Území je řešeno jako lesopark, ve kterém jsou rozmístěna volnočasová sportovní hřiště, včetně objektu fotbalové akademie, kavárny a malých sezónních šaten. V území se nachází množství pohledových os, které směřují dále do ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Slovák, Václav
  Konceptem řešení se stalo logické rozdělení území na sportovní část situovanou do bezpečnějšího území před záplavovou vodou v severní části a ponechání nižších částí řece. Hranice rozdělení je podpořena protipovodňových ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Hrivňáková, Klára
  Louky u řeky Svratky - koncept krajinného areálu pro veřejný sport a rekreaci: AKTIVAČNÍ BODY = vložení podnětů pro rozvoj území - umístění nových aktivit do stáv. uzlů - vytvoření nových uzlů 3 KRAJINY - krajina hřišť u ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Soukalová, Petra
  Návrh se zabývá řešením území, kde se setkává městská a přírodní krajina. Místo je charakterizováno svou topografií a přítomností vody - řeky Svratky. Voda byla určující pro celkový návrh, ve kterém vytvářím nové říční ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Matějka, Miroslav
  Novou cestou v území vytvářím pomyslnou hranici rozdělující lokalitu na dvě části, na část krajinnou a část městskou. V části městské bude situována sportovní vybavenost, určená pro aktivní sportovní vyžití, jako fotbal, ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Rezbáriková, Lenka
  park, sport
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Jemelka, Vojtěch
  river Park Sports Structure
 • Správní budova Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Martináková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy společnosti Wanemi a.s. v Zábřehu na Moravě. Záměrem společnosti je v Zábřehu vybudovat ekologickou papírnu. Administrativní budova je umístěna ve vstupní „zelené“ ...
 • Strategie pro Mikulov 

  Kratochvíl, Ivo
  Práce vytváří strategii rozvoje Mikulova a definováním rozhraní sídla a krajiny.
 • Svět techniky v odlévací hale 4. a 6. pece v DOV v Ostravě 

  Bařinová, Martina
  technické museum