Now showing items 83-102 of 102

 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Deržmíšek, Pavel
  ŽABOVŘESKO KOMÍNSKÝ PARK PRAVDA MÍSTA: údolní niva spoutaná regulací říčního koryta a novodobou silnici odřezávající celé území od okolí zpřetrhaná síť historických cest a vznik nových bez hlubších souvislostí povodně jako ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Bužek, Jiří
  Práce se zabývá urbanistickým řešením území Komínských louk a návrhem fotbalové akademie. . V návrhu je vytvořena osa, která spojuje dva hlavní vstupy do území a dělí území na dvě části. První část u řeky je část pro ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Bílý, Petr
  Území je řešeno jako lesopark, ve kterém jsou rozmístěna volnočasová sportovní hřiště, včetně objektu fotbalové akademie, kavárny a malých sezónních šaten. V území se nachází množství pohledových os, které směřují dále do ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Slovák, Václav
  Konceptem řešení se stalo logické rozdělení území na sportovní část situovanou do bezpečnějšího území před záplavovou vodou v severní části a ponechání nižších částí řece. Hranice rozdělení je podpořena protipovodňových ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Hrivňáková, Klára
  Louky u řeky Svratky - koncept krajinného areálu pro veřejný sport a rekreaci: AKTIVAČNÍ BODY = vložení podnětů pro rozvoj území - umístění nových aktivit do stáv. uzlů - vytvoření nových uzlů 3 KRAJINY - krajina hřišť u ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Soukalová, Petra
  Návrh se zabývá řešením území, kde se setkává městská a přírodní krajina. Místo je charakterizováno svou topografií a přítomností vody - řeky Svratky. Voda byla určující pro celkový návrh, ve kterém vytvářím nové říční ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Matějka, Miroslav
  Novou cestou v území vytvářím pomyslnou hranici rozdělující lokalitu na dvě části, na část krajinnou a část městskou. V části městské bude situována sportovní vybavenost, určená pro aktivní sportovní vyžití, jako fotbal, ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Rezbáriková, Lenka
  park, sport
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Jemelka, Vojtěch
  river Park Sports Structure
 • Správní budova Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Martináková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy společnosti Wanemi a.s. v Zábřehu na Moravě. Záměrem společnosti je v Zábřehu vybudovat ekologickou papírnu. Administrativní budova je umístěna ve vstupní „zelené“ ...
 • Strategie pro Mikulov 

  Kratochvíl, Ivo
  Práce vytváří strategii rozvoje Mikulova a definováním rozhraní sídla a krajiny.
 • Svět techniky v odlévací hale 4. a 6. pece v DOV v Ostravě 

  Bařinová, Martina
  technické museum
 • Urbanistická studie území mezi mořem a městskou zástavbou Brestu, Francie 

  Škrobová, Markéta
  hledání identity přístavu
 • Voda ve veřejném prostoru Starého Brna 

  Šerek, Jiří
  Cílem práce je vrátit vodu do veřejných prostorů nejstarší městské čtvrti Staré Brno, připomenutím zaniklého Svrateckého náhonu podpořit obnovu génia loci této charakteristické části města. Hlavním motivem práce bude ...
 • Vodní svět - přehrada Slezská Harta 

  Stanjurová Mateiciucová, Zuzana
  Charakteristika oblasti - Sudety - zemědělská oblast, čisté ovzduší - vodní nádrž – nová ale zásadní geografická okolnost - v Nízkém Jeseníku – na cestě mezi Hrubým Jeseníkem (hory – lyže, tůry) a Moravskoslezským a ...
 • Vodní svět - rekreační zóna Vyškov 

  Vesely, Michal
  Ide o samostatne stojaci objekt reštaurácie. V suteréne sa nachádzaju sklady potrebné pre reštauračnú prevádzku. V prvom nadzemnom podlaží je umiestnená kuchyňa ktorá ma nastarosti terasy pre posedenie rekreantov po obidvoch ...
 • Vodní svět - rekreační zóna Vyškov 

  Staňková, Svatava
  Koupaliště přírodního charakteru s kořenovými čistírnami navazující na rekreační zónu v okolí rybníku.
 • ZOO Park Dvůr Králové - generel 

  Havlík, Darina
  Diplomová práce řeší návrh generelu rozvoje stávajícího areálu zoologické zahrady akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem. Součástí návrhu je dále architektonické řešení nových pavilónů expozic lvů, hyen, dravců ...
 • ZOO Park Dvůr Králové - nová zóna 

  Rutrlová, Jana
  Rekonverze areálu bývalé slévárny na výstavní expozici.
 • ZOO Park Dvůr Králové - nová zóna 

  Pařízková, Markéta
  Tento projekt je rekonverze bývalé slévárny na zoo pavilony.