Now showing items 55-74 of 102

 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Kendera, Vavrinec
  Městský polyfunkční dům
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Řezanina, Dušan
  Návrh polyfukčního městského domu na ul. Křížová v blízkosti Mendlova náměstí. Parcela se nachází v proluce a navržený objekt doplňuje stávající blok.
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Hrivňák, Vladimír
  Polyfunkcni dum na ulici Krizova s mezonetovymi byty
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Pospíšil, Josef
  Dostavba proluky v ulici Křížová. Vazba na vnitroblok. Funkční náplň uliční fronty a vnitrobloku.
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Souček, Michal
  Cílem diplomové práce bylo navržení městského polyfunkčního domu na ulici Křížová v Brně s podstatnou částí bydlení a přidruženými funkcemi administrativní části a komerčních aktivit. Práce je zaměřena na nové pojetí a ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Doležalová, Iveta
  Parcela se nachází v části Starého Brna, v místech s bohatou historií, práce navazuje na analýzy z předešlých semestrů. Místo má výrazný charakter podpořený především zachovalými dvorky s pavlačemi. Toto uspořádání se stává ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Sedlák, Miroslav Gabriel
  Navrhovaný objekt se nachází v obci Brno v proluce ulice Křížová, charakteristickým znakem zadaného pozemu je, to že stavba bude vytvářet nároží ulice Křížová s Mendlovým náměstím a ulicí Václavskou. Základní koncept domu ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Ondruszová, Veronika
  Dům je situován do nově navržené urbanistické struktury, kterou jsme zpracovávali v rámci minulých ateliérů - včetně návrhu nového Mendlova náměstí, v jehož blízkosti se dům nachází. Jedná se o rohovou proluku na ulici ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Kuběnová, Veronika
  Nový městský polyfunkční dům je navržen do proluky v ulici Křížová v Brně. V současnosti je Staré Brno spíše územím bez jasné koncepce, s velkým dopravním zatížením, rozdrobenou a často nevyhovující zástavbou. Návrh proto ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Šímová, Jana
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout městský polyfunkční dům v proluce na ulici Křížová. Proluka se nachází na okraji Mendlova náměstí, důležitého dopravního uzlu města Brna. Prostorové i koncepční řešení domu vychází z ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Ferenc, Jonáš
  Objektem diplomové práce je projekt městského (polyfunkčního) domu na ulici Křížová. Práce je navržena v návaznosti na přestavbu Mendlova náměstí (a jeho změnou v cílový a nejen tranzitní prostor), která je předpokladem ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Rozinek, Jiří
  Projekt městského polyfunkčního domu na ulici Křížová řeší zastavění komplikované proluky na konci ulice hned u Mendlova náměstí. Cílem návrhu bylo vytvořit stavbu která by vhodně doplnila stávající strukturu bloku. Koncept ...
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Sitařová, Dagmar
  městský dům, polyfunkční dům, ulice Křížová, Brno, proluka
 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Janková, Kateřina
  Městský polyfunkční dům s luxusními byty, který vnáší do lokality nový přístup k modernímu bydlení na dobře dostupném místě. Budova reaguje na členitost protější uliční fronty svými "zuby", odlišuje materiálově i výtvarně ...
 • Návrh mrakodrapu pro EVOLO Skyscraper Competition 2011 

  Smékal, Jan
  Projekt na rozšíření monackého pobřeží sestává z přístavby několika obytných resortů, vlnolamu, komerčních ploch a přístavu ke stávajícímu pobřeží. Největší a nejkomplexnější je Skyscraper resort na uměle vytvořeném ...
 • Nové Nové sady - Přestavba území 

  Odstrčilík, Viktor
  Práce s názvem Nové Nové Sady řeší území v okolí třídy Nové Sady v situaci, kdy se hlavní železniční nádraží nepřesune do tzv. Jižního centra ale zůstane zachováno ve stávající poloze. Projekt zpracovává urbanismus lokality ...
 • Nové Nové sady - Přestavba území 

  Odstrčilík, Viktor
  Práce s názvem Nové Nové Sady řeší území v okolí třídy Nové Sady v situaci, kdy se hlavní železniční nádraží nepřesune do tzv. Jižního centra ale zůstane zachováno ve stávající poloze. Projekt zpracovává urbanismus lokality ...
 • Nové Nové sady - Přestavba území 

  Zvěřina, Václav
  Příroda v centru Brna
 • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

  Paležnica, Maja
  Konceptem projektu je změna funkčního využíti pozemků soukromého charakteru na veřejný prostor, s časově vymezenou dobou návštěv.Projekt řeší návrh novostavby administrativní budovy, navazujicícho objekta fitness centra a parka.
 • Objekty administrativy a vybavenosti Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Šťasta, Jiří
  Záměrem práce bylo vytvoření objektů vstupní zóny v továrním areálu v Zábřehu, které se skládají z administrativní budovy a vybavení.