Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Dvoulodní hala 

  Zehnálek, David
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce dvoulodní haly v lokalitě města Slavkov u Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 72 x 54 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 24 a 30 m a výšce ve vrcholu ...
 • Rodinný dům 

  Kozáková, Martina
  Bakalárska práca navrhuje samostatne stojaci dom v Lazanoch. Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území. Tento dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. Je dvojpodlažný a nepodpivničený, disponuje garážou pre jedno osobné ...
 • Simulační a optimalizační model soustavy nádrží v povodí řeky Svitavy 

  Šejnoha, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení simulačního a optimalizačního modelu vybrané vodohospodářské soustavy. Oba modely jsou vytvořeny v programu SOMVS. V simulačním modelu jsou na základě volby nalepšených odtoků z ...
 • Studentské bydlení v Brně 

  Vodička, Jan
  Čtyřpodlažní stavba studentské koleje s veřejnými provozovnami v přízemí je doplněním nárožní proluky v jinak kompaktním městském bloku. Nachází se na frekventované městské třídě. Přímo před vstupem do objektu je zastávka ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Patrný, Jan
  Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny v Třebechovicích pod Orebem. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 36m x 72m se sedlovou střechou, která bude sloužit k drezuře a jezdeckým soutěžím. Rozměr ...
 • Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí 

  Necid, Miloš
  V Bakalářské práci se zabývám silničním mostem ve Velkém Meziříčí. Most je železobetonová konstrukce o jednom poli, s dvěma hlavními nosníky nad úrovní vozovky. V první fázi posuzuji stávající stav na mezní stav únosnosti. ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby víceúčelového objektu 

  Helán, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby polní pokusné stanice Mendelovi univerzity v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou spodní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy ...
 • Zdravotně technické instalace ve správní budově lesů 

  Gottwald, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické vybavení ve správní budově lesů. Teoretická část se zabývá čerpací technikou, zejména druhy čerpadel. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace a vodovodu v ...
 • Terminál MHD u nádraží v poloze ŘEKA - progresivní varianta 

  Stupka, Pavel
  Nádraží v poloze ŘEKA je dlouho spekulovaný projekt, v kterém se řeší přesunutí stávajícího hlavního vlakového nádraží na území dnešního nákladního nádraží u řeky Svratky. Tento projekt by měl zmodernizovat celou jižní ...
 • Rodinný dům v Lukavici 

  Jarošová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, součástí domu je taktéž provozovna v podobě kanceláře určené pro malé podnikání majitele domu. Stavba se bude nacházet v ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Ponavia Brno 

  Zelinková, Marta
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných nosných konstrukcí bytového domu Ponavia Brno. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných ...
 • Studie okružní křižovatky Pražská × Okružní × Zahradní v Humpolci 

  Zítka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávající průsečné křižovatky ve městě Humpolec. Návrh vychází z dopravního průzkumu a obecných požadavků na projektování okružních křižovatek.
 • Analýza stáří vody v tlakové stokové síti 

  Kolková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá stářím vody v tlakových stokových sítích. Blíže se zaměřuji na 3 zásadní problémy, které jsou vysokým stářím vody způsobeny – korozi, plyny v potrubí, zhoršenou jakost vody. Dále se práce ...
 • Hodnocení aktuálního stavu existujícího zemědělského objektu 

  Skácel, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá zemědělskými stavbami a předběžným stavebním průzkumem na vybraném zemědělském objektu. V úvodní části je zmíněna historie od vzniku zemědělství až po současnost. Následně je probrána typologie ...
 • Studie moderní kořenové čistírny pro obec Hlína 

  Komendová, Denisa
  Práce se zabývá návrhem moderní kořenové čistírny odpadních vod pro obec Hlína, okres Brno – venkov (320 EO). Kořenové čistírny představují alternativní technologii pro čištění odpadních vod. V České republice se tato ...
 • Farma 21.století 

  Murárová, Lucia
  Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout boxové ustájení koní pro hypoterapiu s venkovní a krytou jízdárnou a doplňkovou kapacitou ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby objektu CEITEC 

  Mezuláníková, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je příprava a realizace horní hrubé stavby Výzkumného střediska VUT CEITEC v Technologickém parku. Objekt má 2 nadzemní podlaží. Stěny, sloupy a stropy jsou monolitické, doplněné keramickým ...
 • Zdravotně technické instalace v budově lesního hospodářství 

  Křepelka, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické instalace v objektu vojenské lesní správy. V teoretické části je řešeno vsakování odpadních dešťových vod. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizací a vodovodu ...
 • Zastřešení amfiteátru ve Vizovicíxh 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této bakalářské práce je návrh zastřešení jeviště přírodního amfiteátru ve Vizovicích. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli v různém konstrukčním uspořádání. Dispozičně se jedná o trojúhelníkovou stavbu, ...
 • Vzduchotechnika v motorestu 

  Kojecká, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a přímého chlazení v objektu motorestu. Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Ve vybraných místnostech je navrženo přímé ...

Zobrazit další