Poslední příspěvky

  • Vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v DKM 

    Konečný, Martin
    Úkolem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v digitální mapě. Bylo nutné se seznámit s platnými předpisy pro vyhotovování geometrických plánů a hlavně softwarem VKM. Ukázka vyhotovení ...