Show simple item record

Determine the price of the house and assess whether the agreed total insurance will cover any damage in and around Letovice

dc.contributor.advisorHrubanová, Michaelacs
dc.contributor.authorKaderka, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:31:39Z
dc.date.available2018-10-21T19:31:39Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKADERKA, J. Zjištění ceny rodinného domu a posouzení, zda sjednané pojištění pokryje případnou totální škodu v Letovicích a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63069cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21179
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zjištěním ceny tří rozdílných typů rodinných domů a především posouzením, zda sjednaná pojistná smlouva u každého z nich pokryje případnou totální škodu, čímž zajistí náklady na srovnatelné bydlení. Zájmová lokalita se nachází v okrese Blansko, konkrétně Letovice a okolí. V práci je vysvětlena základní terminologie a způsoby oceňování nemovitostí. Blíže jsou přiblíženy tři vybrané metody, jimiž jsou nákladová metoda, porovnávací metoda dle vyhlášky a porovnávací metoda nevyhlášková, které byly pro ocenění použity. Pro pojištění nemovitostí byla vybrána společnost Allianz, která je v práci také popsána. Závěr se věnuje rekapitulaci zjištěných cen a vyhodnocení pojistného krytí.cs
dc.description.abstractThe thesis is engaged in executing the prices of three different types of houses and especially the assessment of whether insurance contract in each of them covers a potential total loss, ensuring the cost of comparable housing. Location of interest is located in the district of Blansko, namely Letovice and surroundings. The basic terminology and methods of real estate valuation is described in the thesis. In details, three selected methods are described, which are cost method, comparative method according to regulations and the comparative non-promulgation method which have been used for valuation. For the real estate insurance has been selected company Allianz, which is also described in the thesis. The conclusion is devoted to the recapitulation of prices and insurance cover risk.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňovánícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectnákladová metodacs
dc.subjectporovnávací metoda vyhláškovács
dc.subjectporovnávací metoda nevyhláškovács
dc.subjectpojistná smlouvacs
dc.subjectpojišťovnacs
dc.subjectValuationen
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectpriceen
dc.subjectcost methoden
dc.subjectcomparative public notice methoden
dc.subjectcomparative non-promulgation methoden
dc.subjectinsurance contracten
dc.subjectinsurance companyen
dc.titleZjištění ceny rodinného domu a posouzení, zda sjednané pojištění pokryje případnou totální škodu v Letovicích a okolícs
dc.title.alternativeDetermine the price of the house and assess whether the agreed total insurance will cover any damage in and around Letoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:29cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63069en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:29:45en
sync.item.modts2019.04.03 08:45:04en
dc.contributor.refereeDaňhel, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record