Show simple item record

Analysis of the impact on the price of insulation of residential building in Trebic

dc.contributor.advisorTesařová, Zdeňkacs
dc.contributor.authorProcházka, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:25:43Z
dc.date.available2019-11-27T20:25:43Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKA, P. Analýza vlivu zateplení na cenu bytového domu v Třebíči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63067cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21180
dc.description.abstractVyčíslení nákladů na zateplení vícepodlažních budov a zjištění návratnosti investic do zateplení vzhledem k úsporám nákladů za energie na vytápění je náplní této diplomové práce. V práci je analyzován aktuální stav panelových domů v České republice, možnosti zateplení budov a charakteristika zateplovacích materiálů. Je zahrnut také popis způsobu stanovení energetické náročnosti budov. Jádrem této práce je statistické porovnání cen dvou bytových domů v Třebíči pomocí databáze nabídkových cen. U těchto bytových domů, které se liší počtem podlaží, jsou ohodnoceny dopady provedených zateplovacích prací. Je zde také vypočteno množství ušetřené energie na vytápění, z čehož je dále odvozena návratnost investic do kompletního zateplení budov.cs
dc.description.abstractA quantification of costs of an insulation on multi-storey buildings and determination of returns on investments in the insulation due to cost savings for heating energy is the subject of this thesis. Analysis of the current statuses of prefabricated houses in the Czech Republic, possibilities of insulating, and characterization of thermal insulation materials are involved in the thesis. It is also included a description of the method for determining the energy performance of the building. The core of this work is the statistical comparison of the prices of two residential buildings in Trebic using the bid prices. These residential buildings, which differ by the number of floors, are assessed concerning impacts of the insulation works. There is also calculated the amount of saved energy for heating which is further used for determination of return on investments into complete building insulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectnávratnostcs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectpanelová výstavbacs
dc.subjectenergie pro vytápění.cs
dc.subjectResidential houseen
dc.subjectreturnen
dc.subjectinsulationen
dc.subjectprefabricated buildingsen
dc.subjectenergy for heating.en
dc.titleAnalýza vlivu zateplení na cenu bytového domu v Třebíčics
dc.title.alternativeAnalysis of the impact on the price of insulation of residential building in Trebicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:34cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63067en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:03:20en
sync.item.modts2020.05.22 13:18:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record