Show simple item record

The Students themselves - Student Center Poříčí

dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorMatulová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:05Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:05Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMATULOVÁ, L. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.cs
dc.identifier.other39641cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/211
dc.description.abstractVzhledem k náročné parcele na nároží v blízkosti kostela Milosrdných bratří a v sousedství téměř funkcionalistického hotelu Austerlitz jsem považovala za základ zdůraznit nároží s hlavním vstupem, zároveň však vhodně navázat na stávající uliční frontu. Hmota objektu je po podlažích rozdělena na 3 části – první podlaží dodržuje uliční čáru, druhé podlaží je převislé a reprezentativní (nejvíce působí na kolemjedoucí obyvatele), další čtyři podlaží jsou opět ustupující. Obytná funkce těchto podlaží je zdůrazněna převislými kvádry balkonů. Dominantní částí je právě nároží – 2 prosklené kvádry nad sebou plně ukazují na převýšené prostory, které se nachází v této části budovy (horolezecká stěna přes 3 podlaží, galerie se zelení přes 2 podlaží). První podlaží slouží celé ke stravování a zázemí menzy, ve druhém se kromě menzy objevuje také funkce sportovní - zrcadlový sál na aerobic, sál na stolní tenis a již zmíněný prostor posilovny s horolezeckou stěnou. Horní čtyři podlaží slouží funkci obytné - studenti jsou ubytováni v buňkách po 2 až 4 lůžkách. Parkování je řešeno jako podzemní dvoupodlažní s parkovacím výtahem s ohledem na konstrukční systém, který je skeletový s příčnými ŽB rámy.cs
dc.description.abstractBecause of the difficult plot of the corner near the church of the Brothers of Charity and the neighborhood almost functionalist hotel Austerlitz I considered as a basis of my idea to emphasize the corner by the main entrance. There is a mass of the building divided into 3 parts - the first floor respects the street line, the second floor is a overhanging and representative (most acts for passing people), the next four floors are receding again. The living function of these floors is emphasized by overhanging balconies. The dominant part is just the corner - two glass blocks above themselves point at high areas that are located in this part of the building (a wall climbing over 3 floors, a gallery with vegetation over 2 floors). In the first floor there is located a restaurant and canteen facilities, in the second floor except the other canteen appears also sport function – a hall for aerobics, table tennis hall and the mentioned area of the gym with climbing wall. The upper four floors serve residential function - students are accomodated in cells with 2, 3 or 4 beds. Parking is solved as a two-storey underground parking with regard to the structural system that is created by concrete skeleton with the transverse frames.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDominantní nárožícs
dc.subjectpřevýšený prostorcs
dc.subjectkomunitacs
dc.subjectDominant corneren
dc.subjectbanked areaen
dc.subjectcommunityen
dc.titleStudenti sobě - Studentské centrum Poříčícs
dc.title.alternativeThe Students themselves - Student Center Poříčíen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-05-24cs
dcterms.modified2011-05-26-09:18:48cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39641en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:58:44en
sync.item.modts2020.03.30 20:05:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePospíšil, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)cs
but.defenceStudentka představila svou práci a reagovala na podněty a připomínky oponenta a vedoucího práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record