Show simple item record

Evaluating the appropriateness of selected methods of valuation of houses in the Ústí nad Orlicí with an emphasis on civic amenities

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorŠtantejský, Milancs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:25:46Z
dc.date.available2019-11-27T20:25:46Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠTANTEJSKÝ, M. Posouzení vhodnosti vybraných metod ocenění rodinných domů v okrese Ústí nad Orlicí s důrazem na občanskou vybavenost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63096cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21200
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou metod ocenění a jejich vzájemným srovnáním a posouzením vhodnosti. Teoretická část uvádí základní pojmy spojené s oceňováním nemovitostí, rozbor metod ocenění pro nemovitost typu rodinný dům a pojem občanská vybavenost. V praktické části práce je popsáno a oceněno pět rodinných domů v okrese Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem této práce je porovnání vlivu dostupnosti služeb na prodejnost rodinných domů a vyhodnocení, která z použitých metod zohledňuje míru občanské vybavenosti nejvýstižněji. Dalším cílem práce je zhodnocení rozdílu ve dvou možných postupech výpočtu venkovních úprav nákladovou metodou dle platného oceňovacího předpisu. Závěrem práce je provedeno srovnání metod ocenění a vyhodnocení nejvhodnější metody.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis of the valuation methods and their mutual comparison and assessment of suitability. The theoretical part presents the basic concepts associated with the valuation of real estate valuation methods for the analysis of the type of property house and the notion of civic amenities. In the practical part of the work five houses in the Ústí nad Orlicí are described and measured. The main object of this work is to compare the impact of service availability on the marketability of houses and evaluate which of the methods reflect the amenities most accurately. Another object of this work is to evaluate the difference in the two possible procedures landscaping cost calculation method according to the current pricing regulation. Finally is made a comparison of the valuation methods and evaluate the most appropriate method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetody oceněnícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectprodejnostcs
dc.subjectobčanská vybavenostcs
dc.subjectvenkovní úpravy.cs
dc.subjectValuation methoden
dc.subjectfamily hauseen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectlocalityen
dc.subjectvenelityen
dc.subjectamenitiesen
dc.subjectoutdoor adjustments.en
dc.titlePosouzení vhodnosti vybraných metod ocenění rodinných domů v okrese Ústí nad Orlicí s důrazem na občanskou vybavenostcs
dc.title.alternativeEvaluating the appropriateness of selected methods of valuation of houses in the Ústí nad Orlicí with an emphasis on civic amenitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:35cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63096en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:03:21en
sync.item.modts2020.05.22 13:08:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLevstek (Bradáčová), Šárkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record