Show simple item record

Yeasts colonizing the leaf surfaces and their identification

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorBělochová, Kamilacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:21Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:21Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBĚLOCHOVÁ, K. Kvasinky kolonizující povrchy listů a jejich identifikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other19091cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21219
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a využití molekulárně-biologické metody PCR-RFLP k identifikaci a taxonomickému zařazení kvasinek kolonizujících povrchy listů, přičemž srovnává a nahrazuje postupy identifikace kvasinek stanovené na základě fyziologických a morfologických vlastností organismů. PCR-RFLP využívá schopnosti termostabilních polymeráz mnohonásobně amplifikovat specifický úsek v rDNA, který může být následně štěpen vhodnými restrikčními endonukleázami na charakteristické polymorfní fragmenty. Srovnáním délek fragmentů a výskytu štěpných míst, které jsou typické pro každý druh, byly získány požadované výsledky, které jsou přehledně shrnuty v závěrečné části práce. Teoretická část objasňuje a popisuje cytologii a morfologii kvasinek, taxonomii jako vědu, podrobněji se zabývá charakteristikou zkoumaných kvasinek rodu Cryptococcus, Rhodotorula a Saccharomyces a detailně popisuje metodiku PCR-RFLP.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on optimalization and employing the PCR-RFLP method, based on the molecular biology principles, for an identification and taxonomy of the yeasts which colonize the leaf surfaces. Simultaneously the yeasts identification techniques based on physiological and morfphological attributes are compared and replaced. PCR-RFLP takes advantage of thermostable polymerases´ ability to amplify the specific segment in the rDNA, which can be split by restriction endonucleases to characteristical polymorphical fragments. Comparing these fragments and restriction´s positions which are for each species unique, demanded results were obtained. They´re summarized in the conclusion part. The theoretical part describes the morphology and cytology of the yeasts, taxonomy as a science, genuses of examined yeasts Cryptococcus, Rhodotorula a Saccharomyces are covered more thoroughly and the method of PCR-RFLP is described in detail.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvasinkycs
dc.subjectlisty stromůcs
dc.subjectPCR-RFLPcs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectYeastsen
dc.subjectleaves of treesen
dc.subjectPCR-RFLPen
dc.subjectidentificationen
dc.titleKvasinky kolonizující povrchy listů a jejich identifikacecs
dc.title.alternativeYeasts colonizing the leaf surfaces and their identificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-01-27cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:08cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19091en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:43:00en
sync.item.modts2020.03.30 22:36:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVojtíšková, Mariecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: - doc. Španová: Jaké kontroly jste užívala při amplifikaci a při analýze RFLP? Studentka v diskusi uspěla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record