Show simple item record

Modern optical access networks

dc.contributor.advisorŠifta, Radimcs
dc.contributor.authorTřetina, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:25Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:25Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationTŘETINA, V. Moderní optické přístupové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other52195cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21292
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice pasivních optických sítí. V úvodu se práce zaměřuje na seznámení se základními funkčními prvky sítí a jsou popsány jednotlivé možnosti realizace vedení optického vlákna k uživateli. Hlavním cílem práce je analyzovat jednotlivé standardy pasivních optických sítí. Tyto specifikace jsou popsány v kapitolách 2 a 4, kde jsou rozebrány jejich jednotlivé technické parametry. Zvláštní pozornost je věnována technologii vlnového dělení. Závěr teoretické části práce je věnován popisu měřící přístrojů vhodných k měření C/DWDM systémů. Praktická část této práce je rozdělena do dvou oddílů. Úkolem první části bylo vytvořit dvě animace, kde první zobrazuje princip pasivní optické sítě založené na vlnovém dělení (WDM – PON). Druhá animace je zaměřena na praktickou ukázku kombinace vlnového a časového dělení (WDM/TDM – PON). Druhý oddíl praktické části práce se skládá ze simulací několika scénářů pasivních optických sítí v programu Optsim 5.2. U těchto scénářů jsou hledány maximální možné parametry PON sítí např. překlenutelný útlum, překlenutelná vzdálenost nebo rozbočovací poměr.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis is about technology of passive optical networks. In the introduction, the paper focuses on introducing the basic functional elements of the networks and describes the different possibilities for implementing fiber optic lines as close as possible to the user. The main goal of the theoretical part of this work is the analysis of the various standards of passive optical networks. These specifications are described in the second and fourth chapter, where are discussed their different technical parameters. Particular attention is given to the technology of wavelength division multiplexing. The conclusion of the theoretical part is devoted to the description of the measuring instruments which are suitable for measuring C/DWDM systems. The practical part of this thesis is divided into two sections. The task of the first section is about creating two animations where the first of them shows the principle of passive optical networks based on wavelength division multiplexing (WDM - PON). The second animation is focused on the practical demonstration of a combination of wavelength and time division multiplexing (WDM/TDM - PON). The second section of the practical part consists of simulating multiple scenarios of passive optical networks in the OptSim 5.2. In these scenarios are searched for maximal possible parameters PON networks such as reachable attenuation, reachable distance or split ratio.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptická přístupová síťcs
dc.subjectvlnové dělenícs
dc.subjecthybridní pasivní optická síťcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectWDM PONcs
dc.subjectOptical access networken
dc.subjectwavelength division multiplexingen
dc.subjecthybrid passive optical networken
dc.subjectsimulationen
dc.subjectWDM PONen
dc.titleModerní optické přístupové sítěcs
dc.title.alternativeModern optical access networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-12:25:23cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52195en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:14:41en
sync.item.modts2020.03.31 20:53:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMünster, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Jan Grepl (člen) Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Může být maximální počet rozbočení u TDM sítí limitován ješAtě něčím jiným než jen vloženým útlumem do trasy? 2. Lze v navržených modelech využít technologie DWA/DBA?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record