Now showing items 21-40 of 83

 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Pišová, Linda
  Stavba se snaží vytvořit pevné a výrazné nároží, které ukončí ulici Vídeňskou a Táborského nábřeží. Koncepce vychází z potřeb studentů - možnost soukromí a atraktivní prostory pro trávení času společně. Společné prostory ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Urbánek, Libor
  Projekt řeší návrh studentského bydlení pro dvě stě studentů, návrh stravovacího zařízení s výdejem 800 obědů za den. Návrh musí dále zajistit patřičnou kapacitu podzemních parkovacích stání. Objekt je situován na nárožní ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Rotreklová, Jana
  Tématem bakalářské práce byl návrh domu na nárožní parcele na břehu řeky Svratky na pomezí Starého Brna a městské části Štýřice. Pozemek se nachází v těsné blízkosti dvou vysokých škol, z čehož vychází stavební program. V ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Řezníček, Josef
  Méně je více! Hmota je přímá, racionální a silná. Svým výrazem robustní v základech. Racionálně řešená dispozice vytváří pevný a bezpečný základ pro plnohodnotný studentský život, který je reprezentován v prostorném atriu, ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Hudečková, Petra
  Práce se zabývá studentským bydlením a menzou na nároží ulice Vídeňská a Táborského nábřeží v blízkosti řeky Svratky. Cílem bylo poskytnout ubytování a stravování pro 200 studentů s přidaným komerčním využitím. Objekt svou ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Závodná, Jana
  Návrh študentského centra a kolejí na nárožnú parcelu existujúceho mestského bloku na nábreží rieky Svratky. Program bývania pre 225 študentov a menzy vydávajúcej 800 obedov denne vsadená s rešpektom voči stávajúcim stavbám. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Toman, Radek
  Studentské bydlení mezi nábřežím a kostelem umožňující propojení těchito dvou míst.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Rypl Žabčíková, Ada
  Nárožní polyfunkční dům se studentským bydlením, menzou a podzemními garážemi leží na nábřeží řeky Svratky, v blízkosti fakulty architektury a pedagogické fakulty MU. Konceptem bylo "otevíraní se". A to nejen budovy k městu ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Joja, Milan
  Dostupnost, ubytování, stravování, uzavřený vnitroblok, náměstí
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Paulík, Jan
  Objekt na nárožní parcele řeší studentské ubytování, bydlení a kulturní vyžití v rámci Starého Brna. Koncept respektuje výhledové osy a formuje hmotu stavby v návaznosti na polohu lokálních dominant.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kalivoda, Petr
  Cílem bakalářské práce je řešení nároží ulic Vídeňská a Táborského nábřeží s programem studentského bydlení a menzy pro celkovou kapacitu dvě stě osob. Navržený projekt čerpá z umístění u řeky a historického kontextu se ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Hladišová, Barbora
  Navrhla jsem novou budovu a místo setkávání pro mladé lidi. Nad 1NP je studentský dvůr s kavárnou, který doplňuje funkci bydlení.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Just, Michal
  Návrh se zabývá řešením studentského bydlení na nároží ulice Vídeňské a Táborského nabřeží.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Šťastná, Jitka
  studentské bydlení jinak. soukromí, vlastní prostor(pokoj) // společnost, obytné prostory, terasy
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Otto, Karel
  Řešené území se nachází v centru města Brna, na nároží vymezeném řekou Svratkou a významnou dopravní osou , ulicí Vídeňskou. Cílem je vytvořit příjemné a funkční zázemí pro studenty blízkých fakult brněnských vysokých škol. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Strašilová, Zdeňka
  Řešená parcela se nachází v těsném sousedství Fakulty architektury VUT a Pedagogické fakulty MU. Návrh zahrnuje studentské bydlení, stravování a komerční prostory. Hmotu budovy tvoří dva bloky vystupující z jednopodlažní ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Syrový, Adam
  Spojení středověkého s funkcionalistickým. Akcentování nároží a komunikace s řekou. Výhled na okolí a panorama Brna.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Markov, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Mikitová, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní parcely na nábřeží řeky Svratky v Brně. Jedná se o objekt s funkcí kolejí a menzy. Koncept je založen na vytvoření kompaktní hmoty maximálně ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Orságová, Markéta
  Předmětem projektu je řešení studentských kolejí a stravování na nároží ulice Vídeňské a Táborského nábřeží. Objekt společně s hmotovým řešením zbytku zadané parcely dotváří blok městské zástavby. Hmotově se jedná o ...