Now showing items 1-1 of 1

  • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

    Bímová, Marta
    Záměrem je dořešení celkové kompozice dané lokality, navržený objekt dotváří nároží. Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl brán zřetel na objekty vytvářející lokalitu: kostel a klášter Milosrdných bratří a hotel. ...