Now showing items 1-1 of 1

  • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

    Dvořáková, Eva
    Navrhovaný objekt reaguje na zkosené nároží řešené parcely pootočením hmoty menzy v přízemí a objemu kolejí nad ní. Pod vyčnívající horní hmotou vzniká krytý hlavní vstup do budovy. Přízemí budovy přímo navazuje na sousedící ...