Now showing items 1-1 of 1

  • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

    Grundová, Michaela
    Inspirací při řešení studentských kolejí a menzy bylo místo samo. Nábřeží řeky evokuje lodě a tak prvotní myšlenka byla ztroskotaný koráb, vyvrhnutá loď na břehu. To bylo i jedním z důvodů výběru materiálu Cortenu – přirozeně ...