Now showing items 1-1 of 1

  • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

    Zouharová, Jana
    Objekt svým hmotovým rozvržením uzavírá chybějící část městského bloku. Hmotovým členěním upevňuje nárožní pozici a vytváří důležitý orientační bod. Bezezbytku splňuje stavební program a dále nabízí další funkce. Na hmotové ...