Now showing items 1-20 of 83

 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Markov, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Friml, Jan
  Citlivě dotvořený blok, nová nárožní dominanta. Objekt nabízí na jih otevřené veřejně přístupné atrium s kavárnou a fitcentrem, studentskou menzu, terasu s výhledem na řeku a hrad Špilberk, střešní zahradu, prostorné pavlače ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Mikitová, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní parcely na nábřeží řeky Svratky v Brně. Jedná se o objekt s funkcí kolejí a menzy. Koncept je založen na vytvoření kompaktní hmoty maximálně ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Bartoňová, Lucie
  Návrh studentského bydlení a menzy je založen na konceptu knih, skládá na parcelu několik bloků (1 menza a galerie, 4 bydlení), mezi nimi jsou pavlače, ze kterých jsou budovy přístupné. Odlišnost názorů na studentské bydlení ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Orságová, Markéta
  Předmětem projektu je řešení studentských kolejí a stravování na nároží ulice Vídeňské a Táborského nábřeží. Objekt společně s hmotovým řešením zbytku zadané parcely dotváří blok městské zástavby. Hmotově se jedná o ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Dlabáč, František
  študentský život, stretávanie sa, mesto v meste, tvorba mestskeho života mladými ľudmi.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Mareš, Martin
  Uzavření bloku zástavbou inspirující se historickou strukturou staveb a jejich zásadami. Příjemné prostředí pro studentské bydlení ve styku s přírodou téměř v centru města. Sklonité střechy prostříhnuté ŽB boxy tvořící ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Řezníček, Josef
  Méně je více! Hmota je přímá, racionální a silná. Svým výrazem robustní v základech. Racionálně řešená dispozice vytváří pevný a bezpečný základ pro plnohodnotný studentský život, který je reprezentován v prostorném atriu, ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Krivdová, Nikoleta
  Návrh budovy je zásadne ovplyvnený lokalitou, ktorej veľmi dominujú fenomény nábrežia a nárožia.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Paulík, Jan
  Objekt na nárožní parcele řeší studentské ubytování, bydlení a kulturní vyžití v rámci Starého Brna. Koncept respektuje výhledové osy a formuje hmotu stavby v návaznosti na polohu lokálních dominant.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Fikejs, Oldřich
  Barevná budova s malou menzou a studentskými byty pro 250 lidí, doplněno o obchodní plochy a potřebné zázemí. Fasáda domu je pojata dynamicky.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Klinkovský, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Šturm, Vladimír
  Řešený objekt se nachází na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a nejvýznamnější brněnské radiály směrem na Vídeň. Nárožní parcela je severovýchodní částí městského bloku a je významným urbanistickým bodem, ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Hladišová, Barbora
  Navrhla jsem novou budovu a místo setkávání pro mladé lidi. Nad 1NP je studentský dvůr s kavárnou, který doplňuje funkci bydlení.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Havlátová, Veronika
  Navrhla jsem novou budouvu, kde se mohou potkávat lidé.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Maňáková, Alena
  Zadáním je návrh studentského centra na nábřeží. Koncept navržené budovy nevytváří novou dominantu v okolí, ale pouze kompozičně doplňuje území zástavby. Koncept vychází z nárožní polohy pozemku, kompoziční ucelenosti a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Závodná, Jana
  Návrh študentského centra a kolejí na nárožnú parcelu existujúceho mestského bloku na nábreží rieky Svratky. Program bývania pre 225 študentov a menzy vydávajúcej 800 obedov denne vsadená s rešpektom voči stávajúcim stavbám. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Petrušková, Lucie
  Předmětem návrhu je budova studentského centra, které se nachází poblíž centra města na křížení významné radiály ulice Vídeňské a nábřeží. Jeho kompaktní hmota uzavírá blok zástavby. V parteru je situována jídelna, nad níž ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Ovčiariková, Kvetoslava
  Predmetom bakalárskej práce bol návrh nárožného objektu študentského bývania so stravovacou prevádzkou. Objekt objemovo uzatvára daný blok a vytvára tak súkromie vo vnitrobloku. V mieste nárožia vytvára rozptylový priestor ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kielar, Václav
  Objekt reaguje na jednu z radiál města Brna ulici Vídeňskou a na klidnou zónu ulice Táborského. Svým objemem, který je odtržen od sousedního objektu a vytváří nádvoří, které určuje přechod hlučné ulice a klidného bydlení ...