Show simple item record

The Project Safety for Business Entity

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorBurian, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:21:55Z
dc.date.available2018-10-21T17:21:55Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBURIAN, P. Projekt bezpečnosti práce pro podnikatelský subjekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other54352cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21315
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v rámci kancelářských prostor vybraného podnikatelského subjektu. Obsahuje analýzu současného stavu podnikání a úroveň zajištění BOZP. Práce obsahuje doporučená řešení pro změnu nebo zlepšení v oblasti BOZP.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is focused on current solution about health and safety protection in office space. It contains analysis about current state of business and level of current solution about BOZP. Thesis contains recommended solutions for change or improve in this issues.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectkancelářské prostorycs
dc.subjectergonomie provozucs
dc.subjectpožární ochranacs
dc.subjectBOZPen
dc.subjectoffice spaceen
dc.subjectergonomics of operationen
dc.subjectfire protectionen
dc.titleProjekt bezpečnosti práce pro podnikatelský subjektcs
dc.title.alternativeThe Project Safety for Business Entityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:51cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid54352en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:02:11en
sync.item.modts2020.03.31 10:05:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMgr.Milada Dittrichovács
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce: ODPOVĚZENO Otázky oponenta diplomové práce: ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Jan Roubal - Jak byste se zachoval, kdybyste byl majitelem této firmy - z ekonomického hlediska? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - Co se ze zákona vztahuje konkrétně k Vámi uváděnému pracovišti? Jaké přínosy budou pro firmu mít navrhovaná řešení? Jaká je hlučnost na daném pracovišti? Jakým způsobem jste tvořil uvedený dotazník? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Provedl jste eknonomický odhad Vašeho návrhu - ergonomické židle? Existují ve jmenované firmě interní pravidla pro přidělování různě kvalitních židlí pro různé pracovní pozice? ODPOVĚZENOcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record