Show simple item record

Determination of the Amount of Insurance Settlements for the Damage Caused by Landslide on a Detached House in Zlín

dc.contributor.advisorKosová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorHořelka, Michalcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:25:48Z
dc.date.available2019-11-27T20:25:48Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHOŘELKA, M. Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě ve Zlíně způsobenou sesuvem půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other49522cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21365
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem likvidace pojistné události na vybraném rodinném domě, je stanovena výše pojistného plnění za škodu způsobenou sesuvem půdy. V první, teoretické části diplomové práce jsou objasněny základní pojmy týkající se tří hlavních témat – oceňováním nemovitostí, způsobu rozpočtování a pojištěním nemovitostí. Praktická část diplomové práce je zaměřena na likvidaci konkrétní pojistné události na rodinném domě ve Zlíně. V úvodu je objekt lokalizován a je detailně popsána škodní událost. Pro stanovení výše pojistného plnění byl zpracován položkový rozpočet na provedené práce, pro porovnání byly vypravovány ocenění objektu v různých dobách. V závěru práce jsou dosažené výsledky porovnány a vyhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the theme of the liquidation of the insurance claim on the particular family house, there is determined the amount of insurance benefits for the damage caused by landslides. In the first-theoretical part are explained the basic concepts related to the three main themes - valuation of real estates, bill of quantity method and insurance of real estates. The practical part is focused on the liquidation of a particular insurance event on a family house in Zlin. In the introductionof the practical part, the object is localized and the insurance event is described in detail, for comparing were dispatched valuation at different times. In conclusion of the part, there were the results compared and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpojistná událostcs
dc.subjectpojistné plněnícs
dc.subjectoceňování nemovitostics
dc.subjectpojistná smlouvacs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectinsurance eventen
dc.subjectinsurance benefitsen
dc.subjectvaluation of real estateen
dc.subjectinsurance agreementen
dc.subjectbill of quantity.en
dc.titleStanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě ve Zlíně způsobenou sesuvem půdycs
dc.title.alternativeDetermination of the Amount of Insurance Settlements for the Damage Caused by Landslide on a Detached House in Zlínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:17cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49522en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:13:19en
sync.item.modts2020.05.22 12:48:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSmilek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record